Stowarzyszenie Miłośników Kotów - Cat Club Animals   
Aktualności
Trzecie powiadomienie-ostatnie.
dodano: 25-11-2020

Zarząd CCAnimals zwołuje Walne Zebranie, naszych członków. na dzień 14.12.2020 r (poniedziałek )w pierwszym terminie na godz. 18:00 i w drugim terminie godz. 18:30 w naszej siedzibie Dom Kultury „ Modraczek” ul. Ogrody 15 w Bydgoszczy. (1p. po prawej stronie sala konferencyjna). Wnioski zgłaszamy do 07.12.2020 r na naszą skrzynkę e-mall ccanimals@wp.pl lub tradycyjną pocztą decyduje data stempla pocztowego, osoba zgłaszająca, osobiście przedstawi swój wniosek oraz uzasadnienie na Walnym CCAnimals. Związku z tym że jest nas prawie 100 osób prosimy do 07.12.2020r potwierdzić swoją obecność, e-mall na ccanimals@wp.pl. UWAGA !!! Warunkiem odbycia się Walnego Zebrania członków CCAnimals będzie, brak limitu osób zebranych w pomieszczeniach, opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowa lub Wojewodę. Kiedy powstał nasz Statut 2009r nie przewidywał epidemii covid-19 więc nie może być zebrania online, każdy członek który ma opłaconą składkę ma prawo być aktywnym uczestnikiem zebrania. Zarząd nie może wyznaczać limitu czy wyznaczać osoby uczestniczące w zebraniu.

Przypomnienie
dodano: 19-11-2020

                   Procedura Obiegu Dokumentów Hodowlanych FPL
Krycie kotki, zgłoszenie miotu. 1. Dokumentacja rodowodowa - nie później niż 8 tygodni od daty narodzin hodowca zgłasza do Klubu macierzystego miot na druku „Dokument Miotu” oraz kserokopię rodowodów rodziców. Na właścicielu kota ciąży obowiązek uaktualnienia tytułów rodziców.
                                     STATUT FPL ( fragment )
( z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dnia 2.11.2005 r., dnia 16.11.2005r., dnia 05.03.2011 r., dnia 25.02.2012 r. dnia 02.02.2013r. dnia 01.02.2014)Tekst jednolity 1 Postanowienia ogólne §11. Ogólnopolski związek stowarzyszeń pod nazwą Polska Federacja Felinologiczna FELIS POLONIA, zwany dalej Federacją, używający skrótu nazwy „FELIS POLONIA” zrzesza stowarzyszenia.....
                                Co oznacza - nie osoby prywatne.
Wszystkie sprawy naszych członków załatwia klub CCAnimals np. dokumentacje hodowlaną, obowiązuje droga służbowa. Absolutnie nie dopuszczalne jest przez naszych członków „ załatwienie „ spraw bezpośrednio w FPL. Nie przestrzeganie statutu FPL i innych oficjalnych dokumentów FPL grozi skierowanie sprawy do Komisji dyscyplinarnej CCAnimals.           
       Mariusz Marciniak prezes ds hodowlanych CCAnimals

Drugie powiadomienie
dodano: 16-11-2020

Zarząd CCAnimals zwołuje Walne Zebranie, naszych członków. na dzień 14.12.2020 r (poniedziałek )w pierwszym terminie na godz. 18:00 i w drugim terminie godz. 18:30 w naszej siedzibie Dom Kultury „ Modraczek” ul. Ogrody 15 w Bydgoszczy. (1p. po prawej stronie sala konferencyjna). Wnioski zgłaszamy do 07.12.2020 r na naszą skrzynkę e-mall ccanimals@wp.pl lub tradycyjną pocztą decyduje data stempla pocztowego, osoba zgłaszająca, osobiście przedstawi swój wniosek oraz uzasadnienie na Walnym CCAnimals. Związku z tym że jest nas prawie 100 osób prosimy do 07.12.2020r potwierdzić swoją obecność, e-mall na ccanimals@wp.pl. UWAGA !!! Warunkiem odbycia się Walnego Zebrania członków CCAnimals będzie, brak limitu osób zebranych w pomieszczeniach, opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowa lub Wojewodę. Kiedy powstał nasz Statut 2009r nie przewidywał epidemii covid-19 więc nie może być zebrania online, każdy członek który ma opłaconą składkę ma prawo być aktywnym uczestnikiem zebrania. Zarząd nie może wyznaczać limitu czy wyznaczać osoby uczestniczące w zebraniu.

Składka członkowska
dodano: 11-11-2020

Fragment Statutu CCAnimals § 17 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy. Proszę sprawdzić w zakładce Strefa Klubowicza Opłaty członkowskie są aktualne dane na dzień 31.10.2020r osoby które opłaciły, a w systemie zalegają proszę o skan wpłaty na naszą skrzynkę e-mall osoby KTÓRE ZALĘGAJĄ Z SKŁADKĄ NA DZIEŃ 30.04.2020r zostaną na pierwszym zebraniu Zarządu,skreśleniu z listy członków CCAnimals.

Pierwsze powiadomienie.
dodano: 05-11-2020

Zarząd CCAnimals zwołuje Walne Zebranie, naszych członków. na dzień 14.12.2020 r (poniedziałek )w pierwszym terminie na godz. 18:00 i w drugim terminie godz. 18:30 w naszej siedzibie Dom Kultury „ Modraczek” ul. Ogrody 15 w Bydgoszczy. (1p. po prawej stronie sala konferencyjna). Wnioski zgłaszamy do 07.12.2020 r na naszą skrzynkę e-mall ccanimals@wp.pl lub tradycyjną pocztą decyduje data stempla pocztowego, osoba zgłaszająca, osobiście przedstawi swój wniosek oraz uzasadnienie na Walnym CCAnimals. Związku z tym że jest nas prawie 100 osób prosimy do 07.12.2020r potwierdzić swoją obecność, e-mall na ccanimals@wp.pl.
UWAGA !!! Warunkiem odbycia się Walnego Zebrania członków CCAnimals będzie, brak limitu osób zebranych w pomieszczeniach, opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowa lub Wojewodę. Kiedy powstał nasz Statut 2009r nie przewidywał epidemii covid-19 więc nie może być zebrania online, każdy członek który ma opłaconą składkę ma prawo być aktywnym uczestnikiem zebrania. Zarząd nie może wyznaczać limitu czy wyznaczać osoby uczestniczące w zebraniu.

Polska Federacja Felinologiczna - Felis Polonia
Fédération Internationale Féline :: Introduction to the FIFe
 Ostatnia aktualizacja: 25-11-2020 r. | Wizyt: 98434
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009-2020 www.cca.cba.pl Stowarzyszenie Miłośników Kotów - Cat Club Animals